VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – ke stažení v pdf zde

Kateřina Fousková – kosmetické studio, Nábřeží PFB 3119/10, 750 02 Přerov, IČO: 677 09 745
Hana Bartlová, Pod Skalkou 21, 751 24 Přerov IV – Předmostí, IČO: 657 25 857
Věra Nováková, Petřivalského 8, 750 00 Přerov, IČO: 747 67 500

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.studiolaneche.cz v provozovně Kosmetické studio Lanèche, Nábřeží PFB 3119/10, Přerov) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, sms) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít. 

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou. 

Přeobjednání

Pokud se nemůže zákazník v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, je povinen o této skutečnosti informovat telefonicky nebo emailem kosmetičku, nejpozději však 24 hodin před sjednaným časem ošetření.

Pokud zákazník návštěvu nezruší s dostatečným předstihem, bude zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 50% sjednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už není možno rezervovaný termín obsadit jinou klientkou.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno tak, aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po vašem ošetření, v čase, na který je objednán.

Dárkový poukaz

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat na služby a lze ho využít i na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je uvedena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem na začátku ošetření z důvodu ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu.

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klientka před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu, na webových stránkách studia (www.studiolaneche.cz) a také je možné si je vyžádat k zaslání na emailovou adresu klienta.

Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem. 

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. Reklamace se uplatňuje nejpozději před zaplacením služby nebo zboží. V opodstatněných případech lze uplatnit reklamaci později. V tomto případě je však spotřebitel povinen se dostavit po předchozí dohodě na provozovnu podnikatele k řešení reklamace. Bez dostavení se na provozovnu v předem dohodnutém čase nemůže být reklamace vyřízena. 

V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2020.

Děkujeme za respektování obchodním podmínek našeho kosmetického studia. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přesunout se na začátek